arbetsbelysning i vintermörkret

Viktiga faktorer att ta hänsyn till

För att kunna göra en rättvis bedömning av olika arbetsljus som använder led teknik så måste man ta hänsyn till flera olika faktorer.

1. Lumen För att kunna jämföra två olika LED belysningars lumen-tal måste man första ta reda på om det är råa eller effektiva Lumen som anges i lampans data. Tyvärr så ”går det inflation” i lumen talen. Det är lätt att sätta ett högt lument tal på en lampa då det är svårt för en konsument att kontrollera detta. Därför bör alltid nedan punkter också vägas in när man gör en jämförelse.

2. Dioder
Ta reda på vad det är för styrka på dioden och vad det är för diod. Olika styrkor på dioden ger olika mycket ljus samt olika ljus egenskaper beroende på vilken optik som används. Man måste också ta reda på vad det är för märke/modell på dioden då det skiljer sig stort på t.ex. en 10W diod från olika leverantörer. Sedan måste också BIN-talet på dioden kontrolleras även när den kommer från samma tillverkare.

3. Optik Vad har respektive lampa för optik? Olika optik är ämnade för olika applikationer. För att kunna göra en rättvis jämförelse bör båda belysningarna ha samma typ av optik och vara ämnade för samma typ av applikation.

4. Kvalitet Vid en prisjämförelse bör inte endast priset och ljuset jämföras. Lika viktigt är det att kontrollera lampans kvalitet då en lampa kan ha en livslängd på ett par tusen timmar medans en annan lampa kan ha en livslängd på upp till 50 000 timmar. Några kvalitets tecken är att dioden inte drivs till full effekt, hög IP klass (helst IP68 eller mer), hög vibrationsklassning, hög EMC klassning m.m.

5. Drivning av dioden En lampa kan ge väldigt mycket ljus mot en annan trots att det är exakt samma komponenter som används. Detta kan bland annat bero på att dioden drivs väldigt hårt. Det ger mycket ljus men endast under en kort stund då diodens livslängd kortas avsevärt. Kontrollera alltid hur dioden drivs. Tyvärr så finns det många lampor på marknaden som lyser väldigt mycket för ”billiga” pengar där dioden kan drivas både till 120 och ända upp till 150 % av full effekt som samtidigt medför att livslängden är ytterst begränsad, vilket aldrig kommuniceras till kunden.

6. Watt Watt talar om hur mycket effekt lampan har men kan inte användas som jämförelsedata rakt av då olika LED lampor är olika effektiva beroende på vilka komponenter som har använts. En lampa med mindre watt kan lysa mer än en lampa med högre watt vilket är positivt då lampan är effektivare. Tittar man på watt-talet måste man alltså också titta på hur många lumen respektive lampa ger.