arbetsbelysning i vintermörkret

Viktiga faktorer att ta hänsyn till

För att kunna göra en rättvis bedömning av olika arbetsljus som använder led teknik så måste man ta hänsyn till flera olika faktorer. 1. Lumen För att kunna jämföra två olika LED belysningars lumen-tal måste man första ta reda på om det är råa eller effektiva Lumen som anges i lampans data. Tyvärr så ”går